Wednesday, August 17, 2016

RASIONAL LENCANA SMK METHODIST (ACS) KAMPAR, PERAK


           RASIONAL LENCANA SMK METHODIST (ACS) KAMPAR, PERAK

 

 

Dalam tahun 1963 Lencana Sekolah yang baru telah dicipta untuk mengganti lencana yang lama. Lencana sekolah yang baru itu mempunyai ciri-ciri berikut :

 

a)      Buku – melambangkan Ilmu Pengetahuan

b)     Bunga Raya – melambangkan Persekutuan Malaysia

c)      Insan – melambangkan warganegaraan yang berguna kepada bangsa dan negara

 

Cogankata sekolah ini ialah “Our Utmost For The Highest” ataupun “Keupayaan Kami Untuk Yang Tertinggi”. Cogankata ini yang digunakan sejak 1947 diambil daripada slogan Gladstone. Falsafah yang terkandung di dalam cogankata ini ialah ia menggambarkan aspirasi sekolah yang inginkan semua pelajarnya mencurahkan segenap tenaga dan usaha mereka untuk mencapai kecemerlangan di dalam pelbagai bidang, baik dalam bidang akademik mahupun bidang ko-kurikulum. 

No comments:

Post a Comment